Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

11 maja 2021

Potwierdzenie woli

Rodzic dziecka zakwalifikowanego do szkoły / oddziału przedszkolnego po II etapie rekrutacji, potwierdza w sekretariacie wolę nauki w formie pisemnego oświadczenia, w dniach od 14 do 21 maja 2021r.

Dokument można pobrać poniżej, lub w siedzibie szkoły.

24 lutego 2021

Rekrutacja rozpoczyna się 4 marca 2021

                              

Czytaj więcej o: Rekrutacja rozpoczyna się 4 marca 2021
23 lutego 2021

Dokumenty do pobrania

I etap rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz I klasy będzie trwał w okresie od 4 do 19 marca 2021 roku. W tym czasie przyjmowane będą WNIOSKI do oddziałów przedszkolnych, dzieci zamieszkałych na terenie gminy Skaryszew oraz ZGŁOSZENIA do I klasy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (są to następujące miejscowości: Makowiec, Maków Nowy i Janów).

Po zakończeniu I etapu przewidziany jest II etap rekrutacji, który będzie trwał w okresie od 15 do 27 kwietnia 2021 roku. W tym czasie będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych dla dzieci: czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich, karta zgłoszenia do I klasy dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosek o przyjęcie dzieci do I klasy zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Odpowiedni dokument należy pobrać, czytelnie wypełnić, a następnie złożyć w sekretariacie szkoły.

17 lutego 2021

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracja do wypełnienia przez rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą kontynuowały naukę w oddziale przedszkolnym 4-5 latki lub 6 latki w PSP w Makowcu.

9 lutego 2021

Harmonogram Rekrutacji do Pierwszej Klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowcu

Harmonogram Rekrutacji do I Klasy
Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowcu

na Rok Szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

I etap rekrutacji

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do I klasy dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły w Makowcu (tj. Makowiec, Maków Nowy, Janów)

od 4 marca do 19 marca 2021r.

do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do I klasy

od 22 marca do 26 marca 2021r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

31 marca 2021r. do  godz. 15:00

4.

Rodzic dziecka zakwalifikowanego do szkoły po I etapie rekrutacji potwierdza w sekretariacie wolę nauki w formie pisemnego oświadczenia

od 2 kwietnia do 9 kwietnia 2021r.
do godz. 15:00

5.

Komisja ogłasza listę przyjętych, listę nieprzyjętych uczniów do I klasy

12 kwietnia 2021r.

do godz. 15:00

 

II etap rekrutacji

6.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, którzy nie zostali zakwalifikowani, bądź nie złożyli wniosku w I etapie rekrutacji oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Skaryszew

 

od 15 kwietnia do 27 kwietnia 2021r.

do godz. 15:00

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do I klasy

od 5 maja do 7 maja 2021r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych w II etapie rekrutacji

11 maja 2021r.

do godz.15:00

9.

Rodzic dziecka zakwalifikowanego do szkoły po II etapie rekrutacji potwierdza w sekretariacie wolę nauki w formie pisemnego oświadczenia

od 14 maja do 21 maja 2021r.

do godz.15:00

10.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  oraz liczby wolnych miejsc po II etapie rekrutacji

 26 maja 2021r. do godz. 15:00

11.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

14.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

9 lutego 2021

Harmonogram Rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych prz Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu

Harmonogram Rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu
na Rok Szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

I etap rekrutacji

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew

od 4 marca do 19 marca 2021r.

do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od 22 marca do 26 marca 2021r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

31 marca 2021r. do  godz. 15:00

4.

Rodzic dziecka zakwalifikowanego do szkoły po I etapie rekrutacji potwierdza w sekretariacie wolę nauki w formie pisemnego oświadczenia

od 2 kwietnia do 9 kwietnia 2021r.
do godz. 15:00

5.

Komisja ogłasza listę przyjętych i listę nieprzyjętych uczniów do oddziału przedszkolnego

12 kwietnia 2021r.

do godz. 15:00

 

II etap rekrutacji

6.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, którzy nie zostali zakwalifikowani, bądź nie złożyli wniosku w I etapie rekrutacji oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Skaryszew

 

od 15 kwietnia do 27 kwietnia 2021r.

do godz. 15:00

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od 5 maja do 7 maja 2021r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych w II etapie rekrutacji

11 maja 2021r.

do godz.15:00

9.

Rodzic dziecka zakwalifikowanego do szkoły po II etapie rekrutacji potwierdza w sekretariacie wolę nauki w formie pisemnego oświadczenia

od 14 maja do 21 maja 2021r.

do godz.15:00

10.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  oraz liczby wolnych miejsc po II etapie rekrutacji

 26 maja 2021r. do godz. 15:00

11.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

14.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej