Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowcu

Logopeda

Artykuły

8 marca 2021

Europejski Dzień Logopedy w Naszej Szkole

6 marca  we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest "Europejski Dzień Logopedy".                   

W Polsce święto to jest obchodzone od 2007 roku.  Celem tego dnia jest rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy logopedycznej  osobom z zaburzeniami mowy. W związku z tym, 5 marca  w oddziale 4/5 latków zostały zorganizowane zabawy logopedyczne. Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega praca logopedy i co powinniśmy robić, żeby wyraźnie i poprawnie się wypowiadać. Dzieci usprawniały pracę aparatu artykulacyjnego, ćwiczyły prawidłową i wyrazistą wymowę głosek sz i s, usprawniały percepcję słuchową , uczyły się prawidłowego oddychania oraz rozwijały sprawność ruchową. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych zajęciach, a proponowane ćwiczenia warg, języka i żuchwy oraz podniebienia usprawniły narządy mowy.  4/5 latki  otrzymały nagrody za udział w konkurencjach oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczył  Dyrektor PSP w Makowcu   – Pan Dariusz Makuch.

Organizatorzy:

Ewelina Pszczoła-logopeda

Anna Adamczyk- wychowawca grupy 4/5 latków

Przejdź do - Zajęcia z logopedii w naszej szkole
6 marca 2020

Zajęcia z logopedii w naszej szkole

Logopeda - to specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy  i ich usuwaniem.

Do zadań logopedy należy:

  • Diagnozowanie dzieci i młodzieży, czyli rozpoznawanie zaburzeń mowy
  • Terapia zaburzeń mowy, czyli usuwanie zaburzeń mowy
  • Profilaktyka logopedyczna, czyli zapobieganie powstawaniu zaburzeńmowy i doskonalenie mowy już ukształtowanej.

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu oferowana uczniom terapia logopedyczna obejmuje: zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, ćwiczenia, zabawy logopedyczne i konsultacje. Jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz wspomagana technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.