Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Program YOUNGSTER

              W ramach realizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Programu Youngster - wyrównania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenów wiejskich, wszyscy nauczyciele oraz uczniowie uczestniczyli w konkursie na najlepszego ucznia i wiodącego nauczyciela. Celem konkursu było wyłonienie uczniów i nauczycieli, którzy w roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i nauczaniu. W przypadku uczniów, brane były pod uwagę przede wszystkim wyniki z początkowego i końcowego testu z języka angielskiego przeprowadzonego na platformie Youngster, frekwencja na zajęciach Programu Youngster.
W przypadku wyboru wiodących nauczycieli, brane pod ocenę było utrzymanie frekwencji uczniów na zajęciach, systematyczne prowadzenie zajęć w ramach Programu oraz terminowe wywiązywanie się Gminy z obowiązków wynikających z umowy o współpracy. Konkurs rozpatrywany był w dwóch kategoriach. tj. wg największego przyrostu punktów w przeliczeniu na jednego ucznia pomiędzy wstępnym a końcowym testem oraz wg największej liczby uzyskanych punktów w przeliczeniu na jednego ucznia.
Troje uczniów z naszej szkoły uzyskało główną nagrodę - dziewięciodniowy wyjazd do Wielkiej Brytanii. Byli to:
Katarzyna Chojnacka,
Paulina Wlazło
Kryspin Jemiołek,
Troje innych uczniów uzyskało atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Makowcu osiągnęli jeden z najwyższych postępów, tzn. przyrostu punktów z testow na platformie internetowej Programu Youngster. Nagrodą przewidzianą w konkursie była dziewięciodniowa wycieczka językowa do Wielkiej Brytanii.

Pani Irmina Barszcz realizująca zajęcia z uczniami w Publicznym Gimnazjum
w Makowcu, osiągnęła jeden z najwyższych wyników nauczania w kategorii największego przyrostu punktów spośród wszystkich blisko 200 nauczycieli realizujących Program Youngster w roku szkolnym 2012/2013 w 160 gimnazjach.
Zdjęcia z wyjazdu, dostarczyła nam uczennica Kasia Chojnacka
                Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie Youngster. Są to zajęcia umożliwiające uczniom dodatkową naukę języka angielskiego. Programem objęci są uczniowie klas trzecich gimnazjum. Podczas zajęć poszerzają oni swoje umiejętności z zakresu gramatyki oraz słownictwa. Istotną cechą tych zajęć jest całkowity brak ocen, prac domowych oraz kartkówek. Uczniowie organizowani są w małe grupy odpowiadające rozmiarem grupom językowym w prywatnych szkołach językowych. Wszyscy uczestnicy zostają wyposażeni w komplety nowoczesnych materiałów do nauki języka angielskiego. Swoje umiejętności uczestnicy sprawdzają podczas pisania testów kompetencji językowej. Uczniowie z największym przyrostem wiedzy otrzymują atrakcyjne nagrody. W zeszłym roku trzy osoby z naszej szkoły wygrały wakacyjny kurs językowy w Londynie. W tym roku szkolnym czworo uczniów otrzymało odtwarzacze MP3. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

LONDYN - OBÓZ JĘZYKOWY

Wyjazd do Londynu - nagroda dla uczennicy klasy 3 Anny Duchnik z ZEGiP w Makowcu /program Youngster/
Tylko 25 osób zostało wybranych z ponad 5000 osób z całej Polski
czytaj więcej ...

Anna Duchnik, gimnazjalistka z Makowca została laureatką ogólnopolskiego konkursu na Najlepszego Ucznia programu Youngster, który realizowany był w roku szkolnym 2014/2015.

Tylko 25 osób zostało wybranych z ponad 5000 osób z całej Polski
plan wyjazdu
Czytaj artykuł Echa Dnia

Galeria zdjęć z wyjazdu