Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

Ważne uroczystości

01.09.1915 rok POWSTANIE SZKOŁY W MAKOWCU

           W 1915 roku powstała szkoła elementarna, która mieściła się w latach 1915-1921 w budynku prywatnym należącym do małżeństwa Antoniny i Szymona Śliwińskich, stojącym na gruntach przy obecnej ulicy Leśnej.
W roku 1921 ten sam budynek przewieziona no teren należący do rotmistrza Saborskiego, który to oddał pod szkołę ok. 2 ha ziemi. Budynek szkolny był drewniany. Składał się z dwóch sal i mieszkania dla nauczyciela. Była to szkoła czteroklasowa.
W roku 1927budynek szkoły w Makowcu uległ spaleniu. W tym samym roku został powołany Komitet Szkolny, który podjął decyzję o budowie nowej szkoły. Członkowie Komitetu m. in. p. A. Nosowski, p. Cis zbierali składki na ten cel od mieszkańców wsi. Szkoła powstała w 1935 roku. Budowana była przez m. in. p. J.Cieślińskiego, p. Cisa oraz p. A. Nosowskiego. Szkoła została wybudowana w posiadłości państwa Wilkowskich.
Po wojnie ok. 1946 roku szkoła w Makowcu została powiększona. Dobudowano część murowaną z przeznaczeniem na pokój nauczycielski i gabinet kierownika szkoły. podniesiono również stopień organizacyjny do sześciu oddziałów. Wybudowano Dom Nauczyciela.
08.03.2013 r. - SZKOLNE SPOTKANIE Z KSIĘDZEM BISKUPEM HENRYKIEM TOMASIKIEM
Wielki Post to dla każdego z nas szczególny czas intensywnego życia duchowego dzieci i młodzieży. Wspaniałą okazją do  jego rozwoju są wszelkie spotkania z ciekawymi ludźmi. Nasza wspólnota szkolna przeżyła takie spotkanie 8 marca 2013 roku, kiedy to mury naszej szkoły zaszczycił swoją obecnością Ordynariusz naszej diecezji Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. Nasz Gość został uroczyście powitany przez  Pana Dyrektora i przedstawicieli zgromadzonych rodziców i  uczniów. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali trzy piękne fragmenty biblijne w formie inscenizacji, a szkolny chór Kantylena uatrakcyjniał przedstawienie śpiewem. Na zakończenie spotkania Ksiądz Biskup skierował do wszystkich krótką naukę, podczas której nawiązał kontakt z uczniami  zadając im pytania. Ku zaskoczeniu wszystkich uczniowie świetnie radzili sobie z odpowiedziami. Niektórzy nawet zostali ocenieni na szóstkę. Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność i radość z faktu, że w naszej dzieci i młodzież uczą się jak stawać się lepszymi ludźmi. 
24.10.2012 r. - XI ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Dnia 24 października 2012roku obchodziliśmy XI rocznicę nadania naszej szkole im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć: pana burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew-mgr inż Ireneusza Kumięgę, przewodniczącą Rady Miejskiej- mgr Urszulę Gowin, radnych p.Krzysztofa Chojnackiego, Łukasza Figurę, przedstawicieli Rady Rodziców. Cała społeczność miała okazję przypomnieć sobie kim dla Polaków jest postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także wysłuchać utworów chóralnych zaprezentowanych przez nasz chór szkolny- Kantylenę. Uroczystość przygotowały: p. K.Gielniowska, p.E. Nosowska, p K.Wróbel.
26.10.2011 r. - X ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Dnia 26 października 2011r. w naszej szkole odbyła się uroczystość X rocznicy nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego. Na naszej uroczystości nie zabrakło wspaniałych gości, obecni byli: o Sebastian Matecki- podprzeor Jasnej Góry, burmistrz - p. Józef Pawlak, radni Miasta i Gminy Skaryszew, przedstawiciel rady Rodziców, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od udziału we Mszy św. w Kościele pod wezwaniem WNMP w Makowcu. Następnie złożone zostały kwiaty pod tablicą upamiętniającą Patrona. Podczas uroczystości mieliśmy okazję przeżyć program artystyczny, przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod hasłem przewodnim-/I Taki jak my". Nie zabrakło miłych chwil z udziałem naszych gości. Szczególnie ciepło wspominamy słowa, które skierował do nas o. Sebastian Matecki. Przypomniał nam jakimi wartościami powinni kierować się uczniowie, którym patronuje Kardynał Stefan Wyszyński. Następnie gość musiał odpowiedzieć na szereg trudnych pytań, skierowanych do niego przez uczniów naszej szkoły. Gospodarzem uroczystości był dyrektor szkoły - Dariusz Makuch, program artystyczny przygotowali: p. E.Nosowska, p. K. Wróbel, p. A. Janiak.
19-24 .03. 2011 Spotkanie z gośćmi z Brazylii i Kamerunu

            W dniach 19 - 24 marca 2011 roku gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy stowarzyszenia studenckiego z dwóch kontynentów: Afryki i Ameryki Południowej. Milena, pochodząca z Brazylii i Felix z Kamerunu prowadzili przez tydzie
ń zajęcia
z uczniami naszego gimnazjum. Zajęcia miały na celu zainteresowanie młodzieży kulturą innych krajów, ale też ekonomią i przedsiębiorczością. Zajęcia prowadzone były
w języku angielskim i miały formę warsztatów. Wybrani uczniowie aktywnie uczestniczyli w projekcie. Prowadzący zyskali bardzo dużą sympatię naszych uczniów. Projekt okazał się bardzo ciekawy i dał naszym wychowankom możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy jaką zdobyli na zajęciach języka angielskiego.
06.06.2011 r. - SPOTKANIE CHÓRÓW "ŚPIEWAJĄCEJ POLSKI"

W dniu 06.06.2011 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie chórów "Śpiewającej Polski". Zaprezentowały się następujące chóry: Chór z Klwatki "Wesołe nutki", Chór z Wrzeszczowa "Czerwone krasnoludki", Chór PG nr 8 z Radomia, Chór z Makowca "Mała Kantylena", Chór z Makowca "Kantylena". Chóry oceniane były przez panią Justynę Banaszkiewicz i pana Dariusza Zimnickiego z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
25.10.2010 r. - IX ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

25 października obchodziliśmy IX rocznicę nadania imienia szkole - Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej, a następnie cała nasza szkolna społeczność udała się do szkoły na dalszą część obchodów.
23.10.2009 r. - VIII ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

22 października 2009 roku obchodziliśmy VIII rocznicę nadania imienia szkole - Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą celebrował ksiądz Henryk Dziadczyk. Po nabożeństwie przedstawiciele uczniów złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą swojego Patrona oraz przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej. Dalsze uroczystości odbyły się w budynku szkoły. Pan Dyrektor Dariusz Makuch, powita gości i cała społeczność szkolną. W swoim przemówieniu przypomniał zasługi Prymasa Tysiąclecia dla Ojczyzny i Kościoła. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych na czele z panem burmistrzem Ireneuszem Kumięgą oraz pani Iwona Czarcińska, pracownik Instytutu Prymasowskiego w Warszawie. W tym dniu bardzo ciepło wspominaliśmy naszego Patrona. W części artystycznej uczniowie przedstawili najważniejsze myśli i przesłania związane z posłannictwem religijnym, obywatelskim i społecznym Prymasa Tysiąclecia.
24.10.2008 r. - VII  ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Dnia 24października 2008 roku przeżywaliśmy VII rocznicę nadania imienia naszej szkole. Tradycją już jest, że jest to dzień, w którym poznajemy życie i działalność Patrona - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roju uroczystość miała szczególny charakter, bowiem w kościele Parafialnym NMP w Makowcu, poświęcony został nowy sztandar placówki. Po uroczystej mszy świętej przeszliśmy pod pomnik AK, gdzie przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli kwiaty i oddali hołd walczącym AK - owcom. Następnie przeżywaliśmy wspomnienia o Patronie przygotowane przez uczniów naszej szkoły.
19.10.2008 r. - Uroczystość poświęcenia tablicy upamiętniającej postać mjr Stefana Bembińskiego "Harnasia"

       W dniu 19 października2008 roku w kościele pw Wniebowzięcia NMP w Makowcu odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy upamiętniającej postać mjr Stefana Bembi
ńskiego "Harnasia". Stefan Bembiński był silnie związany z naszym regionem gdyż wielokrotnie jego oddział partyzancki dokonywał różnych akcji na terenie wielu miejscowości z naszej gminy. Inicjatorem tej uroczystości był pan Kazimierz Kozieł z Makowca wraz z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom. Na uroczystość przybyło wielu kombatantów i pocztów sztandarowych, obecni byli również przedstawiciele drużyn harcerskich. Wśród gości byli także Marcin Sołtysiak - z delegatury IPN w Radomiu, senator Zbigniew Karczewski, była poseł Lucyna Wiśniewska, Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie Ireneusz Kumięga, sekretarz Henryk Słomka, przewodnicząca Rady Miejskiej w Skaryszewie pani Danuta Wilanowicz. Po Mszy św. odbył się koncert chóru "Kantylena" z Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu. Następnie przy pomniku znajdującym się niedaleko remizy strażackiej odbył się Apel Poległych, zostały złożone również kwiaty. W uroczystości tej brała udział także Orkiestra Wojska Polskiego.
30.05.2008 rok -  Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przysuchy i chóru "Kantylena
Dnia 30.05.2008 roku w szkole w Makowcu odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przysuchy i chóru Kantylena. Hasłem przewodnim tego spotkania były Przeboje z drzewa i blachy. Młodzież zaprezentowała nam wiele ciekawych utworów, w tym wielki przebój zespołu Leszcze Kombinuj dziewczyno. Orkiestra ta przedstawiła również swoje instrumenty i popisy solo. Wielkie zainteresowanie wywarła na uczniach tuba. Patrzyli na nią z zaciekawieniem i podziwem. Oprócz tuby zagrały instrumenty takie jak flet poprzeczny i piccolo, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon, perkusja i inne. W koncercie zaprezentował się również nasz szkolny chór Kantylena pod kierownictwem pani Agnieszki Szarpak, która jednocześnie prowadziła całe spotkanie.
24.10.2007 rok - VI ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
     Uroczystość VI rocznicy nadania Zespołowi Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się mszą świętą w Parafii pw. WNMP w Makowcu. Podczas uroczystości obecne były liczne poczty sztandarowe, wśród nich był Poczet Sztandarowy naszej Szkoły, godnie reprezentowany przez uczniów. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy przemaszerowali w kierunku pomnika Ku Czci Armii Krajowej. Tu złożono wieńce będące symbolem pamięci o tych, którzy walczyli w szeregach Armii Krajowej. Wśród zgromadzonych gości był burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew pan Ireneusz Kumięga oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
     Obchody wzbogaciła część artystyczna przygotowana przez panią Katarzynę Wróbel, panią Agnieszkę Szarpak i panią Edytę Nosowską, podczas której swoje aktorskie umiejętności zaprezentowali uczniowie naszej szkoły. całość uświetnił koncert chóru Kantylena, w którego wykonaniu można było usłyszeć pieśni patriotyczne.
     Uczestnicy uroczystości nie kryli wzruszenia. Cieszy ich fakt, że w naszej szkole przywiązuje się tak wielką uwagę do kultywowania idei patriotyzmu i krzewienia jej wśród młodego pokolenia.
22.10.2006 rok V  ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA ORAZ UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA KU CZCI ARMII KRAJOWEJ

           Dnia 22.10.2006 roku, podczas obchodów V rocznicy nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Ku Czci Armii Krajowej, pamięci ppłk. Zygmunta Żywockiego i jego bohaterskim żołnierzom walczącym z niemieckim i sowieckim okupantem. Pomnik został ufundowany przez mieszkańców Makowca oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Radomiu. Podczas uroczystości obecne były Władze Gminy, Posłowie i Senatorowie, Władze Administracji Wojskowej, Attache Wojskowy Ambasady Królestwa Wielkiej Brytanii, Hierarchowie Kościoła, Centralne Władze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, rodziny ppłk. Zygmunta Żywockiego i kpt. Franciszka Chojnickiego oraz zaproszeni goście.
           Na miejscu zbiórki, po uformowaniu szyku ponad trzydziestu sztandarów, nastąpił uroczysty przemarsz do miejscowego kościoła. Czołówkę stanowiła formacja kawalerii na koniach, orkiestra wojskowa i kompania honorowa Wojska Polskiego. Podczas mszy świętej poświęcony został sztandar 3 Pułku Piechoty Armii Krajowej.
           Po uroczystościach kościelnych nastąpiło oficjalne odsłonięcie pomnika i jego poświęcenie przez Bp. Diecezji Radomskiej. Żołnierze, harcerze i uczniowie zaciągnęli honorową wartę. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Odczytano pismo Prezydenta i list Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wymownym akcentem było to, że pomnik został powierzony pod opiekę młodzieży.
           Kompania honorowa Wojska Polskiego oddała salwy karabinowe. Odbył się apel poległych. W części artystycznej wystąpiła młodzież ze szkoły w Makowcu, swym występem odsłonięcie i poświęcenie pomnika wzbogacił chór Kantylena.
           Patronat na pomnikiem Ku Czci Armii Krajowej sprawuje Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego w Makowcu.
           Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Radom, złożyli na ręce pana Dariusza Makucha, dyrektora Zespołu Edukacji Gimnazjalneji Podstawowej w Makowcu, serdeczne podziękowania dla uczniów szkoły za uświetnienie uroczystości odsłonięcia pomnika Ku Czci Armii Krajowej.
           Zgromadzeni podczas uroczystości goście, dokonali pamiątkowych wpisów w Kronice Szkoły. Spośród nich warto przywołać słowa pani Lucyny Wiśniewskiej, Poseł na Sejm RP - „Są dni i ludzie, o których zapomnieć nie wolno. Tym, którzy odeszli winniśmy pamięć i cześć, tym, którzy żyją należy się szacunek i honor”.
Czerwiec 2006 rok - WIZYTA OJCA LEONA KNABITA OSB
   W czerwcu 2006 roku mieliśmy zaszczyt gościć Ojca Leona Knabita OSB -Benedykta, rekolekcjonistę. Syn listonosza zamordowanego przez gestapo 31grudnia 1943. Jest znany ze swojej otwartości, dobrego kontaktu z młodzieżą i poczucia humoru, także ze znajomości z Janem Pawłem II. Napisał kilka książek ("Alfabet", "Bóg oszalał z miłości", "Być wielkim jak dziecko") i pracuje w mediach. Prowadził programy w Telewizji Polskiej "Ojciec Leon zaprasza", "Salomon" oraz "Credo" i był jednym z redaktorów półrocznika "Cenobium". Jako kapłan diecezjalny wstąpił do benedyktynów w Tyńcu, gdzie 15 sierpnia 1963 roku złożył profesję wieczystą. Obecnie jest przeorem opactwa w Tyńcu.
 
24.10.2005 rok -  IV ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

GŁÓWNE OBCHODY ŚWIĘTA Szkoły w 2005 roku rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. WAMP w Makowcu. Mszę celebrował ks. Henryk Dziadczyk, który wskazał w homilii na wielką rolę autorytetu w prawidłowym rozwoju młodych ludzi.
           Po uroczystym przemarszu do placówki dyrektor szkoły pan Dariusz Makuch przywitał zaproszonych gości, m. in. burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew pana Henryka Słomkę, a następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół pod kierunkiem pani Agnieszki Szarpak i pani Katarzyny Wróbel. Scenariusz uroczystości złożony był z montażu słownego prezentującego przełomowe momenty z życia Kardynała, przeplatane występami szkolnego chóru Kantylena.
           Doniosłym momentem był koncert gościa specjalnego naszej uroczystości Zespołu Instrumentalnego działającego przy Ognisku Muzycznym w Siennie pod dyr. P. mgr Pawła Garbalskiego, p. mgr Waldemara Sołtysa i p. mgr Józefa Podleśno. Koncert naszego gościa zachwycił cała społeczność szkolną. Szczególnie żywiołowo na akordy muzyczne reagowały dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej.
04.11.2004 rok III ROCZNICA NADANIA IMIENIA NASZEJ SZKOLE
     III rocznica nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego była doniosłym wydarzeniem, w którym uczestniczyli nie tylko wszyscy uczniowie, nauczyciele i Dyrekcja Szkoły, ale także licznie przybyli zaproszeni goście. Wśród zgromadzonych osób znaleźli się między innymi przedstawiciele władz Miasta i Gminy Skaryszew wraz z burmistrzem panem Józefem Witoldem Nagrodzkim, który wpisując się do pamiątkowej Kroniki Szkoły, zwracał uwagę na rangę tego wydarzenia i obowiązek, jaki spoczywa na całej społeczności szkoły w Makowcu, a mianowicie obowiązek bycia godnym naśladowania patrona szkoły.
  Bardzo ważnym gościem obchodów był Ojciec Sebastian Matecki przeor Zakonu Paulinów na Jasnej Górze. Ojciec Sebastian otrzymał święcenia kapła
ńskie z rąk papieża Jana Pawła II w 1987roku. Studiował prawo kanoniczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, po ukończeniu których był prefektem, czyli wychowawca kleryków, w wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie w Skałce. W Częstochowie przebywa on od 2002 roku. Ojciec Sebastian z zamiłowania jest muzykiem, jego pasją jest gra na organach w Bazylice Jasnogórskiej. Sam wielokrotnie mawia: Kto śpiewa, dwa razy się modli pisał Święty Augustyn. Ja modlę się chyba trzy razy, bo jeszcze gram. Ojciec Matecki, pozostając pod wielkim urokiem muzyki, z ogromną życzliwością odniósł się do utworzonego w naszej szkole w październiku 2004 roku szkolnego chóru Kantylena, którego występ uświetnił obchodzoną uroczystość.
30.04.2004 rok POWSTANIE SZTANDARU SZKOŁY

           30 KWIETNIA KS. BISKUP Stefan Siczek, który przybył w towarzystwie kanclerza kurii diecezjalnej, ks. Dra Sławomira Fundowicza, dokonał poświęcenia Sztandaru naszej szkoły. pośród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, samorządowych wiceburmistrzem H. Słomką, i miejscowi radni: J. Kowalczyk i J. Sobania. Władze oświatowe reprezentowała p. wizytator Krystyna Korneta. Gościliśmy także dyrektorów szkół z gminy Skaryszew, a także przedstawicieli żołnierzy AK z pocztem sztandarowym.
            W programie uroczystości, oprócz zasadniczego aktu, jakim było poświęcenie, znalazły się: odebranie ślubowania uczniów przez p. Dyrektora Dariusza Makucha, słowa pozdrowie
ń, które wypowiedzieli zaproszeni goście i wreszcie piękna akademia, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Katarzyny Wróbel i p. Edyty Nosowskiej. Tuż przed poświęceniem, pan Dyrektor Dariusz Makuch, w krótkich słowach zaprezentował sztandar naszej szkoły i wyjaśnił jego znaczenie:

„W dzisiejszym dniu nastąpi szczególnie doniosły moment w dziejach naszej Szkoły. reprezentacja młodzieży uczniowskiej otrzyma sztandar, który zostanie poświęcony przez jego ekscelencję biskupa Stefana Siczka. W tym dniu warto się zastanowić nad istotą sztandaru, jego symboliką i rangą. Z pewnością wszyscy wielokrotnie widzieliśmy sztandary instytucji państwowych, organizacji społecznych czy jednostek wojskowych. Należałoby stwierdzić, że sztandar to, wykonana najczęściej z jedwabnego rypsu, tkanina przytwierdzona do drzewca. Widnieją na niej wyhaftowane godła, symbole i napisy. Cóż więc decyduje, że ten płat tkaniny jest czyś wyjątkowym i szczególnym? Co decyduje, że tak wielu oddało za nią swoje życie? W odpowiedzi możemy posłużyć się słowami Patrona naszej Szkoły:
            „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą  wojskową.”
            Sztandar Szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi, jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jej poświęcenia, dzięki czemu ma wymiar nie tylko świecki, ale również religijny. Dlatego powinno się go otaczać czcią i oddawać należne honory. W momencie podnoszenia w pochodzie żołnierze mu salutują, natomiast osoby cywilne zdejmują nakrycia  głowy. Podczas ceremonii przekazywania sztandaru osoby, które go przejmują, powinny przyklęknąć i ucałować jego skraj. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Najczęściej są to uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniający się postawą etyczną i osobistą kulturą. Każdy sztandar ma swoją symboliczną wymowę i określone znaczenie.
            Awers sztandaru szkoły stanowi na biało - czerwonym tle emblemat orła w koronie - godła pa
ństwa III Rzeczypospolitej Polski. Powyżej i poniżej wyeksponowanego Godła Państwa znajdują się daty: rok 1915 - powstanie Szkoły Podstawowej w Makowcu i rok 2001 - nadanie naszej placówce imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
            Rewers sztandaru zdobi podobizna Prymasa Tysiąclecia. Portret otoczony  jest napisem: Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu imienia Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego.
            Płat sztandaru, otoczony jest złotymi frędzlami, zatknięty jest na drzewcu. Drzewiec wykonano z lipowego drewna utrzymanego w jasnym kolorze, opatrzono posrebrzanymi okuciami w postaci: złącza, trzewika i głowicy składającej się z tulei, podstawy orła zrywającego się do lotu. Sztandar ufundowała cała społeczność szkolne. Wierni Bogu i Ojczyźnie pragniemy okazać się godnymi sztandaru, na którym widniej godło Polski - biały orzeł w koronie. Nauka i praca chcemy służyć Bogu i Ojczyźnie, zgodnie z myślą Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego:
„Pierwsza po Bogu miłość należy się Ojczyźnie i pierwsza po Bogu służba należy się dzieciom własnego narodu”.
            W imieniu całej społeczności szkolnej proszę jej ekscelencję ks. Biskupa Stefana o poświęcenie sztandaru”.
24.10.2002 rok -  I ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

           W październiku 2002 roku obchodziliśmy I rocznicę nadania imienia naszej szkole Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego.  Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy przybyli goście udali się do budynku szkoły. Tu zaprezentowano część artystyczną oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Wśród zgromadzonych gości był brat Marian Markiewicz. Winowajca, który w 1978 roku zawiózł Karola Wojtyłę na konklawe.
Brat Marian Zakonnik ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego podczas wizyty w Zespole Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej chętnie opowiadał o tamtych wydarzeniach. Nie szczęścił barwnych szczegółów, które mogły przybliżyć uczniom naszej szkoły postać Jana Pawła II i przebieg ówczesnego konklawe. Po zakończonych uroczystościach związanych z nadaniem imienia szkole, dokonano pamiątkowych wpisów w Kronice Szkoły. brat Marian Markiewicz, podpisując się Winowajca, napisał: Było pięknie, oby tak dalej.
12.06.2002 rok PRZYZNANIE ORDERU UŚMIECHU PRZYJACIELOWI NASZEJ SZKOŁY PANU TADEUSZOWI BALCEROWSKIEMU

           ORDER Uśmiechu to jedyne odznaczenie na świecie nadane dorosłym przez dzieci. Pomysł nadania orderu zrodził się 1968 roku w redakcji Kuriera Polskiego, inspirowanej przez Wandę Chotomską. W roku 1979 (ogłoszonym przez ONZ Narodowym Rokiem Dziecka) Sekretarz Generalny ONZ Kurt Waldehieim nadał Orderowi Uśmiechu rangę międzynarodową. Od tej pory Kapituła Orderu stała się międzynarodowa. 16 listopada 1992 roku Kapituła Orderu Uśmiechu została zarejestrowana w Polsce jako Stowarzyszenie. Większość 55 osobowej Kapituły stanowią Polacy. Na czele Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu stoi Cezary Żeleński.
           Odznaczenie w formie znaczka przedstawiającego uśmiechnięte słoneczko przyznawane jest w Polsce przez Kapitułę Orderu Uśmiechu mieszczącą się w Warszawie. Spośród kandydatur nadsyłanych przez dzieci Kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje ten dorosły, którego działalność wdanym roku przyniosła dzieciom najwięcej radości. Ceremonii wręczania orderu towarzyszy wypicie soku z cytryny, koniecznie z uśmiechem.
           12 czerwca 2002 roku Kawalerem Orderu Uśmiechu został pan Tadeusz Balcerowski prezes Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej Rolmlecz przyjaciel naszej szkoły i główny fundator istniejącej w niej pracowni informatycznej. Cała uroczystość uświetnił występ uczniów z naszej szkoły który został przygotowany przy dużym udziale nauczycieli, a w szczególności pani Edyty Nosowskiej i pani Anny Kowalczyk. Po uroczystościach pan Tadeusz Balcerowski nie krył wzrusze
ń, dziękował za wyraz ogromnej sympatii i udekorowanie go Orderem Uśmiechu.
24.10.2001 rok UROCZYSTE NADANIE SZKOLE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

           26 kwietnia 2001 roku Rada Miasta i Gminy Skaryszew podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego Zespołowi Edukacji Gimnazjalneji Podstawowej w Makowcu. Uroczystości w szkole odbyły się w dniu 24.10.2001roku przy udziale uczniów, rodziców, nauczycieli oraz licznych gości. Swoją obecnością uświetnili je m. In.: Ks. Biskup E. Materski, dyrektor Kuratorium Oświaty w Radomiu pani E. Bartula, dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pani I. Czarcińska, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew pan J. Nagrodzi, Sekretarz pani Z. Szynkowska, wizytator pani E. Wójcie, dyrektorzy szkół działających na terenie gminy, pan T. Balcerowski, weterani Armii Krajowej pan A. Mazurkiewicz, a także przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
            Po udziale we Mszy Świętej w tutejszym Kościele, w szkole została odsłonięta pamiątkowa tablica, na której widnieją słowa Kardynała: Każdy z nas jest wodzem własnego życia. Otwarta została również wystawa prac dotycząca życia Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
 Nasze zaangażowanie w obchody Dnia Patrona to wyraz wielkiego przywiązania do postaci Patrona, który jest dla nas wielkim autorytetem. Wiemy już, że młodzież zajmowała w sercu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia uprzywilejowane miejsce. Stosował on pedagogię serca, szacunku i zaufania. Umiał też z miłością, a jednocześnie z mocą stawiać wymagania. Ksiądz Prymas, zatroskany w los młodzieży, jej prawidłowy rozwój i wychowanie, bardzo często zwracał się bezpośrednio do niej, mówił o sensie, wartościach życia, o ludzkiej godności, obowiązkach młodego pokolenia, uczył miłości do Ojczyzny. Był przekonany, że młodzież w głębi serca pragnie dobra, zdolna jest do wysiłku i poświęcenia. Minęło wiele lat, a młodzi ludzie nadal z entuzjazmem odkrywają mądrość ukrytą w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Jednymi z nich są też nasi uczniowie. Pragnąc czcić postać niezapomnianego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego, co roku obchodzimy uroczyście kolejną rocznicę nadania imienia szkole.
Luty 2000 rok OTWARCIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

           Do powstania sali informatycznej przyczynił się przyjaciel naszej szkoły, prezes Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej Rolmlecz pan Tadeusz Balcerowski. Jako główny fundator pracowni dokonał oficjalnego jej otwarcia i uroczystego przecięcia wstęgi. Jego dar w postaci komputerów i drukarki umożliwił rozwój działalności informatycznej w naszej placówce. Społeczność uczniowska w podzięce za okazaną pomoc podjęła inicjatywę radomskich harcerzy wyróżniając pana Tadeusza Balcerowskiego Orderem Uśmiechu.
01.09.1999 rok POWSTANIE ZESPOŁU EDUKACJI GIMNAZJALNEJ I PODSTAWOWEJ

           Reforma oświaty przeprowadzona we wrześniu 1999 roku spowodowała przekształcenie ośmioklasowej Szkoły podstawowej w Zespół Edukacji Gimnazjalneji Podstawowej. Wprowadzono podział na trzyletnie gimnazjum, w odniesieniu do którego używa nazwy: Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Makowcu. Obok gimnazjum i szkoły podstawowej funkcjonuje również oddział przedszkolny. Od 1999 roku dyrektorem szkoły jest p.Dariusz Makuch, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.
14.10.1995 rok ODDANIE NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY W MAKOWCU

           Inicjatywę powstania nowego budynku szkoły w Makowcu jako pierwsi podjęli miejscowi radni. Staraniem Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie pana Jana Jeżma
ńskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy pana Jana Kowalczyka rozpoczęto budowę szkoły.
           Stworzono komitet budowy szkoły w skład którego wchodzili: pani Maria Chołuj, pani Krystyna Ciszek, pan Józef Kopyt, pan Zbigniew Drab oraz pan Wojciech Świercz, którzy zajmowali się między innymi zbiórką pieniędzy na budowę.
           Nową szkołę oddano do użytku 14.10.1995 roku. Funkcję burmistrza pełnił w tym czasie pan Józef Pawlak.

           Na uroczystości tej obecni byli między innymi:
1.Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Odziomek;
2.Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie pan Józef Pawlak;
3.Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Skaryszewie pan Józef Nagrodzki;
4.Kurator Oświaty pan Kazimierz Rutkowski;
5.Senator RP pan Zdzisław Kieszkowski;
6.Vicewojewoda radomski pan Zdzisław Gołąbek;
7.Wizytator KO pani Krystyna Słyk.

Funkcję dyrektora szkoły pełniła w tym czasie pani Anna Fiołna.
24.10.2014 - Jubileusz 10-lecie Chóru Kantylena - galeria
10.11.2014 -  AK Otwarcie Ścieżki Edukacyjnej - galeria
Obchody 100-lecia Szkoły w Makowcu !!!
Zobacz zdjęcia -kliknij