Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Sztandar szkoły


        W dniu 24 października 2008 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowego Sztandaru Szkoły. Uroczystość ta była połączona z odchodami Dnia Patrona Szkoły. Na uroczystość zaproszonych było wielu gości m. in. dyrektorzy szkół z gminy Skaryszew, władze samorządowe, miejscowi radni, przedstawiciele żołnierzy AK z pocztem sztandarowym. Poświęcenie Sztandaru Szkoły odbyło się podczas Mszy św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Makowcu. Homilię wygłosił ks. Franciszek Gomułczak Pallotyn.Po uroczystej Mszy św. wszyscy udali się pod pomnik Ku Czci Armii Krajowej, pamięci ppłk. Zygmunta Żywockiego i jego bohaterskim żołnierzom walczącym z niemieckim i sowieckim okupantem, gdzie złożony został wieniec a ks. Henryk Dziadczyk wygłosił krótkie przemówienie. Następnie  uczestnicy uroczystości udali się do szkoły na Akademię przygotowana przez nauczycieli i uczniów z naszej szkoły. Odbył się także występ naszego szkolnego chóru "Kantylena".
        Po przybyciu na salę gimnastyczną pan Dyrektor Dariusz Makuch powitał wszystkich w słowach:
"Szanowni Państwo! Dostojni Goście!
    Czuję się niezmiernie zaszczycony, mogąc powitać wszystkich zebranych w sali gimnastycznej Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
    Historia naszej szkoły rozpoczęła się  1915 r. wówczas to powstała szkoła elementarna, która mieściła się w latach 1915 - 1921 w budynku prywatnym należącym do małżeństwa Antoniny i Szymona Śliwińskich, stojący na gruntach przy obecnej ulicy Leśnej. Nasze początki były bardzo skromne. Budynek szkolny był drewniany. Składał się z dwóch sal i mieszkania dla nauczyciela. Była to czteroklasowa szkoła elementarna. Po wojnie ok. 1946 r. szkoła w Makowcu została powiększona. Dobudowano część murowaną z przeznaczeniem na pokój nauczycielski i gabinet kierownika szkoły. Przeniesiono również jej stopień organizacyjny do sześciu oddziałów. Nowa, obecna szkoła do użytku zostaje oddana 14 października 1994 r.
    Na początku 2001 r. podjęto ostateczną decyzję, co do wyboru Patrona. 26 kwietnia 2001 r. Rada Miasta i Gminy w Skaryszewie - przychylając się do wniosku społeczności szkolnej - nadała naszej placówce imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. 24 października 2001 r. odbyła się Uroczystość nadania Szkole imienia, weszliśmy dzięki temu do grona Szkól Prymasowskich.
Obecnie szkoła liczy już 14 oddziałów, do których uczęszcza 348 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 31 nauczycieli oraz wielu pracowników niepedagogicznych.
    Dysponujemy dobrą bazą lokalną, nową salą gimnastyczną, pracownią komputerową i dobrze wyposażoną biblioteką. Oprócz zajęć obowiązkowych dzieci rozwijają swoje zdolności i umijętności uczestnicząc w róznych kołach zainteresowań: literackich, matematycznych, ekologicznych, plastycznych, sportowych a przede wszystkim muzyczno - wokalnym. Uzyskujemy bardzo dobre wyniki w konkursach miedzyszkolnych i sprawdzianach zewnetrznych. Rodziny zamieszkałe nawet poza rejonem szkoły chętnie powierzają nam swoje dzieci ze względu na kierunek i poziom kształcenia.
    Celem naszej szkoły jest wychowanie młodego człowieka według wartości chrześcijańskich, mądrego i uczciwego polaka kierującego się w życiu prawdą, dobrem i pieknem. Pragniemy wychowywać dzieci zgodnie z nauczaniem Prymasa Tysiąclecia.
    Uczniowie poznają życie i dziedzictwo Patrona Szkoły podczas lekcji wychowawczych i przedmiotowych. Organizujemy wewnątrzszkolne konkursy  wiedzy o Patronie, miedzyszkolne konkursy plastyczne i literackie, bierzemy udział w zlotach szkół noszących imie Kardynała. corocznie obchodzimy też święto Patrona Szkoły, które przypada właśnie w dzisiejszym Dniu i jest czasem szczególnej pamięci o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.
    Jesteśmy dumni z tego, że nasz Patron Duchowy Ojciec Narodu "Był blisko ziązany z Osobą Ojca Świętego Jana Pawła II Piotra naszych czasów". Ich bagate duchowe dziedzictwo pozwala nam czerpać wzory do kształrowania właściwych postaw wychowawczych, umiłowania Boga, Ojczyzny i drugirgo człowieka.
    Duży nacisk kładziemy na wychowanie patriotyczne mlodzieży, gdyż nasz Patron Kochał Ojczyznę 'więcej niz własne serce". Wielką wagę przykładamy więc do obchodów rocznic narodowych. Utrzymujemy współpracę ze Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej - Oddział w Radomiu. Organizujemy apele, wystawy i wycieczki do Miejsc Pamięci Narodowej, opiekujemy się pomnikiem Ku Czci Armii Krajowej, pamięci ppłk. Zygmunta Żywockiego i jego bohaterskim żołnierzom walczącym z niemieckim i sowieckim okupantem.
    Fakt, że Patronem szkoły został jeden z największych mężów stanu i przywódców duchowych naszego narodu zobowiązuje. Wszyscy powinniśmy naśladować jego głęboką wiarę, w której nigdy nie było powierzchowności, jego szczery patriotyzm, wielką skromność, ogromną pracowitość oraz wrażliwość i szacunek dla drugiego człowieka.
    Czystość ideałów powinna mieć pokrycie w rzeczywistości, gdyż jak nauczał Stefan Kardynał Wyszyński "Człowiek nie rowinie w pełni swojego człowieczeństwa i swojej osobowości, jeżeli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze".


Stary sztandar szkoły
Oto projekt sztandaru naszej szkoły. Projektując go, staraliśmy się umieścić na nim wszystkie elementy wiążące się z naszą szkołą i jej Patronem. Nawiązaliśmy ponadto do barw i symboli narodowych, które byłyby łatwe w interpretacji, zarówno historycznej, jak również kulturowej. POŚWIĘCENIE SZTANDARU

30 kwietnia 2004 roku ks. biskup Stefan Siczek, który przybył w towarzystwie kanclerza kurii diecezjalnej, ks. dra Sławomira Fundowicza,  dokonał POŚWIĘCENIA SZTANDARU naszej szkoły. Pośród zaproszonych gości byli przedstawiciele władzy samorządowej, z wiceburmistrzem Henrykiem Słomką i miejscowi radni: Jan Kowalczyk i Jerzy Sobania. Władze oświatowe reprezentowała p. wizytator Krystyna Korneta. Gościliśmy także dyrektorów szkół z gminy Skaryszew, a także przedstawicieli żołnierzy AK z pocztem sztandarowym.


W programie uroczystości, oprócz zasadniczego aktu, jakim było poświęcenie, znalazły się: odebranie ślubowania uczniów przez p. Dyrektora Dariusza Makucha, słowa pozdrowień, które wypowiedzieli zaproszeni gości i wreszcie piękna akademia, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Katarzyny Wróbel i p. Edyty Nosowskiej.
Tuż przed poświęceniem, Pan Dyrektor, Dariusz Makuch, w krótkich słowach zaprezentował sztandar naszej szkoły i wyjaśnił jego znaczenie:
W dzisiejszym dniu nastąpi szczególnie doniosły moment w dziejach naszej Szkoły. Reprezentacja młodzieży uczniowskiej otrzyma sztandar, który zostanie poświęcony przez jego ekscelencje biskupa Stefana Siczka. W tym dniu warto więc zastanowić się nad istotą sztandaru, jego symboliką i rangą.
Z pewnością wszyscy wielokrotnie widzieliśmy sztandary instytucji państwowych, organizacji społecznych czy jednostek wojskowych. Należałoby stwierdzić, że sztandar to, wykonana najczęściej z jedwabnego rypsu, tkanina przytwierdzona do drzewca. Widnieją na niej wyhaftowane godła, symbole i napisy. Cóż więc decyduje, że ten płat tkaniny jest czymś wyjątkowym i szczególnym? Co decyduje, że tak wielu oddawało za nią swoje życie? W odpowiedzi możemy posłużyć się słowami Patrona naszej Szkoły:
"Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową"
Sztandar Szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, dzięki czemu ma wymiar nie tylko świecki ale również religijny. Dlatego powinno się go otaczać czcią i oddawać należne honory. W momencie przenoszenia w pochodzie żołnierze mu salutują, natomiast osoby cywilne zdejmują nakrycia z głowy. Podczas ceremonii przekazywania sztandaru osoby, które go przejmują, powinny przyklęknąć i ucałować jego skraj.
Niezwykły honor i zaszczyt spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Najczęściej są to uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniający się postawą etyczną, i osobistą kulturą.
Każdy sztandar ma swoją symboliczną wymowę i określone znaczenie.
Awers sztandaru naszej szkoły stanowi na biało-czerwonym tle emblemat orła w koronie - godła państwa III Rzeczpospolitej Polski. Powyżej i poniżej wyeksponowanego Godła Państwa znajdują się daty:
Rok 1915 - powstanie Szkoły Podstawowej w Makowcu i rok 2001- nadanie naszej placówce imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rewers sztandaru zdobi podobizna Prymasa Tysiąclecia Portret otoczony jest napisem:
Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej -w Makowcu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Płat sztandaru, otoczony złotymi frędzlami, zatknięty jest na drzewcu. Drzewiec wykonano z lipowego drewna utrzymanego w jasnym kolorze, opatrzono posrebrzanymi okuciami w postaci: złącza, trzewika i głowicy składającej się z tulei, podstawy orła zrywającego się do lotu. Sztandar ufundowała cała społeczność szkolna.
Wierni Bogu i Ojczyźnie pragniemy okazać się godnymi sztandaru, na którym widnieje godło Polski - biały orzeł w koronie. Nauka i pracą chcemy służyć Bogu i Ojczyźnie, zgodnie z myślą Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
"Pierwsza po Bogu miłość należy się Ojczyźnie i pierwsza po Bogu służba należy się dzieciom własnego narodu"
W imieniu całej społeczności szkolnej proszę jego ekscelecję ks. biskupa Stefana o poświęcenie sztandaru.