Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Zajęcia pozalekcyjne

Szanowni Rodzice!

Wiemy, jak ważne dla Państwa jest bezpieczeństwo dzieci, zapewnienie im dobrej opieki i ciekawych zajęć po zakończeniu lekcji.
Dlatego zapraszamy do korzystania ze świetlicy szkolnej. Świetlica zapewnia opiekę i ciekawy program zajęć w godzinach 7.10- 16.00

Chętni uczniowie mogą korzystać z obiadów, które są serwowane w godzinach:
-11.15- 11.30
-12.15-12.30
Opłata za jeden obiad wynosi 3,20.


Drodzy uczniowie!

Po skończeniu lekcji zapraszamy Was na odpoczynek , ciekawe zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu. W szkolnej świetlicy będziecie mogli obrobić lekcje, pobawić się z kolegami, coś namalować, coś narysować, pograć na komputerze i zrobić wiele innych ciekawych rzeczy.Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:
1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
2.Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno -moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
3.Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
4.Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
5.Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
6.Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.Nagrody, wyróżnienia i kary
1.   Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez     pochwałę, drobny upominek, dyplom (za udział w konkursach).
2.   Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami.
3.  Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani punktami ujemnymi.
4.  Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni punktami dodatnimi.


wychowawcy świetlicy:
mgr Krystyna Gielniowska
mgr Beata Suwała