Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Rekrutacja


Rekrutacja rok szkolny 2019/2020

Oddział przedszkolny

* harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego
* wnioski do pobrania
* zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Szkoła podstawowa
* harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej
* wnioski do pobrania
* zasady rekrutacji do szkoły podstawowej