Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu
Rada rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców:

        Przewodniczący Rady Rodziców Karol Kaczmarzyk
        Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców Agnieszka Kaca
        Członek Zarządu Rady Rodziców Grażyna PiwońskaKontakt do Przewodniczącego Rady Rodziców:
kkservice@poczta.fmNr konta do wpłacania składek na Komitet Rodzicielski
Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
Nr konta:
59 9150 0009 0007 2821 2000 0010
Odbiorca: Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Makowcu
Tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019