Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Publikacje

WADY POSTAWY -  publikacja mgr Agnieszki Sijer

Chrońmy nasze gardła - publikacja mgr Agnieszki Sier

Zagrożenia współczesnej młodzieży - opracowała mgr Renata Ciosek

Dziecko w świecie medialnym zagrożenia - opracowała mgr Renata Ciosek

Rola nauczyciela we współczesnej szkole - opracowała mgr Agnieszka Rejmer

Zmęczenie - wypoczynek - relaks - opracował mgr Jacek Gogacz

Zdrowotne właściwości aktywności ruchowej - opracował mgr Jacek Gogacz

Praktyczna pomoc w afirmacji indywidualności u wychowanka - opracowała mgr Edyta Nosowska