Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu
Program profilaktyki palenia tytoniu


     Od II semestru roku 2013/14 uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum zostali objęci programem profilaktyki palenia tytoniu. Program realizowany jest w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną /Sekcja Oświaty Zdrowotnej i promocji Zdrowia/. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Zdrowia. Program prowadzony jest w trzech grupach wiekowych. Realizacja programu to lekcje wychowawcze poświęcone problematyce palenia tytoniu. W grupach młodszych pod wspólnym tytułem " Nie pal przy mnie proszę" i klasach IV- VI i gimnazjum "Znajdź właściwe rozwiązanie. Ponadto dzieci
i młodzież będą uczestniczyć w konkursach i apelach poświęconych temu zagadnieniu. Koordynatorami programu są : Jolanta Janiak, Anna Maleta, Krystyna Gielniowska i Lidia Łapczyńska.
Program YOUNGSTER
Program YOUNGSTER

Program YOUNGSTER
Chór Kantylena

NA WŁASNE KONTO
NA WŁASNE KONTO

NA WŁASNE KONTO


Indywidualizacja Nauczania
Indywidualizacja Nauczania

kliknij

Żeglarstwo
Żeglarstwo

kliknij
Stypendysci Urzędu Marszałkowskiego
Stypendysci Urzędu Marszałkowskiego

kliknij