Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Patron szkoły - nadanie imienia

      26 kwietnia 2001 r. Rada Miasta i Gminy w Skaryszewie podjęła uchwałę Nr 19/227/2001 w sprawie nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Zespołowi Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu.  Uroczystości w szkole odbyły się w dniu 24.X.2001 r. przy udziale uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz licznych gości. Obecnością swoją uświetnili je m.in.: Ks. Biskup E. Materski, dyrektor Kuratorium Oświaty w Radomiu Pani E. Bartula, dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Pani I. Czarcińska, Burmistrz MiG Skaryszew Pan J. Nagrodzki, Sekretarz Pani Z. Szynkowska, Wizytator Pani E. Wójcik, dyrektorzy szkół działających na terenie Gminy, weterani Armii Krajowej.
        Po udziale we Mszy Świętej w tutejszym Kościele,  w szkole została odsłonięta pamiątkowa tablica.  Zwiedzono wystawę fotograficzną prezentującą postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, którą przygotował Ksiądz Henryk Dziadczyk wraz z Gronem Pedagogicznym i uczniami.  Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień Gospodarzy i Gości, uczestniczono w uroczystej akademii.  Ostatnim elementem spotkania był poczęstunek.
        Nasze zaangażowanie w obchody Dnia Patrona to wyraz wielkiego przywiązania do postaci Patrona, który jest dla nas wielkim autorytetem. Wiemy już, że młodzież zajmowała w sercu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia uprzywilejowane miejsce. Stosował on pedagogię serca, szacunku i zaufania. umiał też z miłością, a jednocześnie z mocą stawiać wymagania. Ksiądz Prymas zatroskany o losy młodzieży, jej prawidłowy rozwój, wychowanie, bardzo często zwracał się bezpośrednio do niej, mówił o sensie, wartościach życia, o ludzkiej godności, obowiązkach młodego pokolenia, uczył miłości do Ojczyzny. Był przekonany, że młodzież w głębi serca pragnie dobra, zdolna jest do wysiłku i poświęcenia. Minęło wiele lat, a młodzi ludzie nadal z entuzjazmem odkrywają mądrość ukrytą w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Jedni z nich są też nasi uczniowie.
        Pragnąc czcić postać niezapomnianego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego co roku obchodzimy uroczyście kolejną rocznicę nadania imienia szkole. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na nią  24 października każdego roku.

Wystawa pt. "Droga życia kardynała Stefana Wyszyńskiego"

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

Zgromadzeni podczas akademii uczestnicy uroczystości

" Każdy z nas jest wodzem swojego życia"
                           Kardynał Stefan Wyszyński