Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Osoby wspierające szkołę

Tadeusz Balcerowski

Zbigniew Banaszkiewicz

Marcin Jakubowski