Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

O Szkole