Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu
Indywidualizacja nauczania

Zajęcia unijne: ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
                      w  klasach I-III szkoły podstawowej w Makowcu.”

      W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole kontynuujemy projekt unijny w postaci zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli programów indywidualizacji.
Zajęcia odbywają się bezpośrednio po zajęciach szkolnych i są to:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie.
Zaplanowane działania ukierunkowane są na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
w trakcie procesu kształcenia. W ramach projektu zakupiono materiały dydaktyczne i sprzęt, który w znacznym stopniu wzbogacił szkolne zasoby pomocy dydaktycznych.
Program YOUNGSTER
Program YOUNGSTER

Program YOUNGSTER
Chór Kantylena

NA WŁASNE KONTO
NA WŁASNE KONTO

NA WŁASNE KONTO


Indywidualizacja Nauczania
Indywidualizacja Nauczania

kliknij

Żeglarstwo
Żeglarstwo

kliknij
Stypendysci Urzędu Marszałkowskiego
Stypendysci Urzędu Marszałkowskiego

kliknij

Title
Title

Image description goes here

More information