Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowcu

Rada Rodziców

Artykuły

27 stycznia 2020

Komitet Rodzicielski

Nr konta do wpłacania składek na Komitet Rodzicielski

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie

Nr konta: 59 9150 0009 0007 2821 2000 0010

Odbiorca: Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Makowcu

Tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa do której uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020

Kwota składki wynosi 30,00 zł