Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Egzaminy

 
Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach

Średnie wyniki ze sprawdzianu po klasie szóstej w poprzednich latach

Więcej informacji na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

http://www.oke.waw.pl/?go=page&id=230
Wyniki sprawdzianu po klasie 6 w roku 2015/2016


Egzamin gimnazjalny odbędzie się 19, 20, 21 kwietnia 2017r. od godz. 9:00

Więcej informacji na: http://oke.waw.pl/