Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu


Dokumenty szkoły

Wykaz podręczników do kupienia

System oceniania

Raport z ewaluacji

Prawa i obowiązki Ucznia

Statut szkoły