ZEGIP w Makowcu

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu
Aktualności

Program YOUNGSTER
Program YOUNGSTER

Program YOUNGSTER
Chór Kantylena

NA WŁASNE KONTO
NA WŁASNE KONTO

NA WŁASNE KONTO


Indywidualizacja Nauczania
Indywidualizacja Nauczania

kliknij

Żeglarstwo
Żeglarstwo

kliknij
Stypendysci Urzędu Marszałkowskiego
Stypendysci Urzędu Marszałkowskiego

kliknij

Godziny lekcyjne
1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.40 10.25
4 10.30 11.15
5 11.30 12.15
6 12.30 13.15
7 13.20 14.05
8 14.10 14.55

ARMIA KRAJOWA
ARMIA KRAJOWA

Współpraca z AK

więcej informacji ...
 
Dzień wolny / Festyn rodzinny

Dzień 10.06.2019r /poniedziałek/ będzie odpracowany w dniu 08.06.2019 /sobota/ i będzie dniem wolnym od pracy szkoły.
Dnia 8.06.2019 odbędzie się festyn rodzinny.


Dwa sukcesy Kantyleny

Dwa sukcesy Kantyleny

Nasza Kantylena dwukrotnie okazała się najlepszym zespołem zarówno przesłuchań regionalnych jak i finału XVI Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej "Kocham moją Ojczyznę" organizowanego przez Akcję Katolicką. Sukcesy cieszą tym bardziej, że w jury konkursu zasiadali wybitni muzycy m.in. Robert Grudzień, Iwona Skwarek, Grzegorz Murdza. Nasz chór wykonał a cappella "Rotę" w trzygłosowym opracowaniu J. Pogockiego, co spotkało się z wielkim uznaniem jurorów. Gratulujemy!Konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski

Dnia 27.03.2019r. w PSP w Makowcu odbył się szkolny konkurs recytatorski pt. "Kocham Cię Polsko" zorganizowanym przez panie Wiolettę Jarecką i Karolinę Towarek. Celem konkursu była popularyzacja literatury patriotycznej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.
Lista nagrodzonych:
1. Kategoria wiekowa- grupa przedszkolna "Maczki" oraz dzieci z oddziału zerowego:
I-sze miejsce- Antonina Wrzesińska
2. Kategoria wiekowa- klasy IA- IB:
I-sze miejsce - Tymoteusz Patron
II-gie miejsce - Blanka Deja
III-cie miejsce - Zuzanna Borkowska
3. Kategoria wiekowa- klasy II-III:
I-sze miejsce- Zuzanna Deja
II-gie miejsce- Karolina Komorowska
III-cie miejsce- Wojciech Sowa


Powitanie Wiosny 1B

Powitanie Wiosny 1B

Dnia 21.03.2019r. w PSP w Makowcu uczniowie klasy IB radośnie powitali Pierwszy Dzień Wiosny. Dzieci wykonały kukłę Marzanny, przebrały się w zielone stroje i zgodnie z ludową tradycją pożegnały zimę.Warsztaty ratownicze

Warsztaty ratownicze

Dnia 19.03.2019r. w naszej szkole odbyły się warsztaty ratownicze dla uczniów klas pierwszych. Celem warsztatów było praktyczne przygotowanie dzieci do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie niezbędnych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz bandażowania.

I miejsce w Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Radomia w Szachach

I miejsce w Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Radomia w Szachach

Dnia 15.03.19r. w Katolickiej Szkole im. św.Filipa Neri w Radomiu odbyły się indywidualne oraz drużynowe mistrzostwa szkół regionu Radomskiego w szachach.

W kategorii klas 4-5 nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce, w jej skład wchodzili:
1. Jakub Zagrodnik - zdobył 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej
2. Krzysztof Masiarz
3. Filip Majkusiak
4. Mateusz Tomanek


Wystawiliśmy również drużynę z klas 6-8, która zajęła 5 miejsce, reprezentowali ją:
1. Aleksandra Zagrodnik
2. Bartosz Tomanek
3. Kacper Ukleja
4. Miłosz Gierczak


Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - Język angielski

Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - Język angielski


W Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu w ramach projekty unijnego „Wyższe kompetencje-lepsze perspektywy” odbywają się zajęcia rozwijające z języka angielskiego. Uczniowie klasy V poszerzają swoje zainteresowania w zakresie znajomości słownictwa, struktur gramatycznych, jak również kultury krajów anglojęzycznych. Na zajęciach uczniowie korzystają między innymi z pomocy zakupionych w ramach w/w projektu; nowych laptopów, tablicy multimedialnej. Uczniowie pracują również na Platformie e-learningowej Edumaster.pl. Uczestnictwo w tych zajęciach daje możliwość samorealizacji, praktycznego poszerzenia wiedzy a także uczy współdziałania w grupie.


Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - CHEMIA

Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne -  CHEMIA

ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE  SKIEROWANE DO UCZNIÓW UZDOLNIONYCH.
Zajęcia z uczniem zainteresowanym przedmiotem i uzdolnionym chemicznie, które pozwalają  na rozbudzanie, wzbogacanie i kształcenie indywidualnych uzdolnień uczniów, a jednocześnie dzięki zastosowaniu różnych form aktywności, na wszechstronny rozwój ich osobowości i wrażliwości.


Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - Matematyka

Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - Matematyka

W Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu prowadzone są zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych i wyrównujące z matematyki w ramach projektu unijnego „Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy”. Uczniowie klasy V uczęszczają na zajęcia rozwijające, dzięki którym poszerzają i pogłębiają wiadomości matematyczne. W zajęciach wyrównujących uczestniczą uczniowie klasy III Gimnazjum, na których wyrównują szanse edukacyjne. Na zajęciach wykorzystywane są pomoce takie jak: podręcznik „Matematyka zamiast korepetycji”, tablica multimedialna, przybory matematyczne. Uczniowie chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach.


Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - Przyroda

Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - Przyroda


W szkole Podstawowej w Makowcu uczniowie klasy VI uczestniczą w zajęciach rozwijających skierowanych do uczniów zdolnych-zajęciach przyrodniczych w ramach projekty unijnego „Wyższe kompetencje-lepsze perspektywy”. Uczniowie poszerzają swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Prowadzą eksperymenty przyrodnicze, doświadczenia, przygotowują samodzielnie prezentacje multimedialne. Uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych takich jak: albumy przyrodnicze np. „Świat przyrody”, komputery, tablica multimedialna oraz zasoby Internetu. Uczestnictwo w tych zajęciach daje możliwość samorealizacji, poszerzania wiedzy przyrodniczej, łączenia teorii z praktyką oraz uczy współdziałania w grupie.


Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - Zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


W Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu w ramach projektu ,,Wyższe kompetencje-lepsze perspektywy” prowadzone są dla 9 uczniów, którzy posiadają orzeczenie PPP, zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia indywidualne rewalidacyjne i terapia pedagogiczna dla uczniów niepełnosprawnych. Celem zajęć jest usuwanie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, rozwijanie mocnych stron oraz stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia. Ponadto w ramach projektu prowadzone są również zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia logopedyczne. Są to 3 grupy po 4 uczniów w każdej. Celem tych zajęć jest eliminowanie wszelkich form wadliwej artykulacji dzieci oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Na zajęciach unijnych wykorzystywane są pomoce zakupione w ramach realizowanego projektu.


Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - Komputerowe

Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy - Zajęcia unijne - Komputerowe

W Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu prowadzone są zajęcia unijne „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”. Uczniowie z klasy III szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia komputerowe wyrównujące wiedzę. Trzy dziewczynki i dwóch chłopców chętnie i aktywnie uczestniczą w prowadzonych lekcjach w każdą środę. Korzystają oni ze sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach tego projektu.


"Jestem widoczny jestem bezpieczny" WORD - 28.02.2019r.

"Jestem widoczny jestem bezpieczny" WORD - 28.02.2019r.

Uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi rodzicami wzięli udział w organizowanej przez WORD w Radomiu akcji i szkoleniu przebiegającym pod hasłem: "Jestem widoczny jestem bezpieczny". Z tej okazji zaprezentowali przygotowane przez siebie przedstawienie pt: "Leśna szkoła ruchu drogowego". Na zakończenie otrzymali drobne upominki w postaci odblasków i słodki poczęstunek.


Program szkoleniowy - Ja w internecie

Program szkoleniowy - Ja w internecie

Gmina Skaryszew zaprasza na program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych „Ja w Internecie”. W szkoleniach mogą uczestniczyć dorośli od 25 roku życia mieszkańcy Gminy Skaryszew, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne. Szkolenia odbywać się będą w trzech punktach na terenie gminy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym, Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu, Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”
z siedzibą w Skaryszewie.
Realizacja cyklu szkoleń odbywać się będzie w okresie od stycznia do lipca 2019r.
Program szkoleniowy w zakresie tematycznym:
„Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.
Więcej informacji można uzyskać w szkole w Makowcu.

Czytaj więcej o programie szkoleniowym "Ja w internecie"
Kwestionariusz rekrutacyjny


Międzynarodowy Sukces!


Nasza uczennica Nela Iwańska z kl. 4 tańcząca w Fabryce Tańca IDOL na Mistrzostwach Swiata w tańcu Hip=hop w Czechach zdobyła  1 miejsce w kategorii "Formacja" i 2 miejsce w kategorii "Miniformacja".
Zyczymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich pasji!

Zachęcamy także Was do rozwijania swoich zainteresowań. Może wśród Was jest przyszły mistrz świata, sławny piosenkarz, malarz lub naukowiec?


Śpiewamy dla Niepodległej

Śpiewamy dla Niepodległej

Śpiewamy dla Niepodległej - akademia z okazjii 100 lecia niepodległości Polski, montaż słowno - muzyczny w wykonaniu kl 0-III w dniu 08.11.2018r.Zdjęcia - https://photos.app.goo.gl/9ercpwrvWzUPY1ZVA
LEKCJA HISTORII W KLASIE II

LEKCJA HISTORII W KLASIE II

07 listopada 2018r. uczniowie klasy II pojechali na wycieczkę do Radomia z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wycieczka przebiegała pod hasłem Szlakiem Legionistów.  Najpierw odwiedziliśmy cmentarz przy ul. Limanowskiego i groby legionistów. Następnie udaliśmy się na Rynek pod pomnik Legionisty. Później podziwialiśmy Dąb Wolności, który został posadzony
02. 11. 1918r. przed Resursą w dniu odzyskania wolności przez Radom. Stamtąd przeszliśmy na Plac Konstytucji (otrzymał nazwę 100 lat temu) pod Kościół Garnizonowy słuchając historii z tamtego okresu. Na koniec podeszliśmy pod Urząd Miejski na ul. Żeromskiego, gdzie w listopadzie 1918r.
z balkonu wiwatowano i ogłaszano odzyskanie Niepodległości przez Radom. Wycieczkę zakończyliśmy pod pomnikiem żołnierskim na placu szkolnym oddając hołd wszystkim żołnierzom poległym
w obronie Ojczyzny.

Zdjęcia - https://photos.app.goo.gl/Rp3uvZvjTaML5in26


YoungMASTER


Tytuł najlepszego nauczyciela
YoungMASTER dla Pani
Agnieszki Rejmer

czytaj dalej PDF


Klasa I i II jedzie w Góry Świętokrzyskie

Klasa I i II jedzie w Góry Świętokrzyskie

13 VI 2018 r. uczniowie klasy I i II pojechali na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Najpierw odwiedzili park nauki Centrum Leonarda da Vinci, potem przenieśli się w czasy średniowiecza i zwiedzali ruiny zamku w Chęcinach, na koniec odwiedzili Święty Krzyż, a tam Muzeum Przyrodnicze i Opactwo Benedyktynów. Mimo, że pogoda troszkę nie dopisała, dopisały humory i dobre samopoczucie. Wszyscy wracali zmęczeni , ale zadowoleni. Zobaczcie to na zdjęciach.  https://photos.app.goo.gl/u9P9GCoUuc16vJqr9


XV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem"

XV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem"

W dniach 15-16 maja 2018 roku uczniowie z I klasy naszej szkoły: Aleksandra Marchewka oraz Nikodem Zawal uczestniczyli w XV Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki "Śpiewajmy Razem", który odbywał się w  Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego
w Radomiu, przy ul. Żeromskiego 53. Organizatorem konkursu jest m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu.
Konkursowi przyświeca idea propagowania dobrze pojmowanej kultury muzycznej, integracja z osobami niepełnosprawnymi, promowanie pozytywnych zachowań, rozwijanie wrażliwości muzycznej i rozbudzanie zainteresowań muzyką oraz dostarczanie radosnych przeżyć wszystkim uczestnikom konkursu.
Uczestnictwo w konkursie otworzyło  naszym uczniom możliwość propagowania własnej działalności artystycznej w różnych środowiskach oraz pogłębiło ich przygotowanie do wystąpień publicznych.
Stałym elementem konkursu są organizowane w drugim dniu warsztaty muzyczne z profesjonalistami zajmującymi się tworzeniem muzyki oraz  koncert finałowy. To dla młodych uczestników niepowtarzalna szansa zaciekawienia muzyką i kontaktu z osobami niespotykanymi na co dzień.


Dzień MAMY i TATY

Dzień MAMY i TATY

Dzień Mamy i Taty w klasie I Święto to miało na celu okazanie rodzicom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci.
Z okazji Dnia Mamy i Taty uczniowie klasy I w dniu 06 czerwca  zaprosili swoich Rodziców na uroczystość klasową, podczas której przedstawili scenkę pt. „Cała łąka dla Mamy i Taty”, montaż słowno – muzyczny połączony z pląsami, inscenizację wiersza pt. „Sześć kucharek” oraz pokaz mody. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Było uroczyście i bardzo sympatycznie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z próby generalnej i samej uroczystości.


Kantylena zaśpiewała podczas uroczystości patriotycznej pod patronatem Prezydenta RP

Kantylena zaśpiewała podczas uroczystości patriotycznej pod patronatem Prezydenta RP

W niedzielę 3 czerwca w lesie makowieckim nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego bohaterski zrzut broni i sprzętu wojskowego dokonany przez polskich lotników w 1944 roku. Przy pomniku znajduje się także tablica edukacyjna, gdzie można dowiedzieć się o historii zrzutów lotniczych na naszym terenie.
Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Wojskową asystę honorową wystawiła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Radomia, a także uczniowie, nauczyciele i chór Kantylena Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowcu.
Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezydent RP.

Zobacz filmy z uroczystości:

Chór Kantylena  -  "Chłopaki z AK" ;  "Idą leśni"

Chór Kantylena  -  "Skrzydła"


OGŁOSZENIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 BĘDZIE UTWORZONY ODDZIAŁ DLA 4 I 5 LATKÓW. MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Dyrektor PSP w Makowcu informuje, że pobyt dzieci 4 i 5 letnich w oddziale przedszkolnym będzie bezpłatny.

- wniosek o przyjecie dziecka czteroletniego do oddziału przedszkolnego.PDF
- wniosek o przyjecie dziecka piecioletniego do oddziału przedszkolnego.PDF
- wniosek o przyjecie dziecka sześcioletniego do oddziału przedszkolnego.PDF
- zgłoszenie do klasy pierwszej.PDF


Konkurs recytatorski kl. 0-III, Polska – moja ojczyzna

Konkurs recytatorski kl. 0-III,  Polska – moja ojczyzna


Szkolny konkurs recytatorski dla klasy 0 – III
Polska – moja ojczyzna

W dniu 26 kwietnia 2018r. odbył się szkolny konkurs recytatorski, do którego przystąpiło po 3 uczniów z każdej klasy (po wcześniejszych eliminacjach na szczeblu klasowym).
Jury w składzie:
Katarzyna Wróbel – vice dyrektor i nauczyciel języka polskiego
Renata Ciosek – nauczyciel historii
Krystyna Gielniowska – nauczyciel świetlicyspośród 12 uczestników wyłoniło następujących zwycięzców
w grupie wiekowej klas 0 – I
I miejsce - Kamil Gajos kl. I
II miejsce - Maja Marcinkiewicz kl. 0
III miejsce – Zuzanna Borkowska kl. 0
w grupie wiekowej klas II – III
I miejsce – Karolina Komorowska kl. II
II miejsce – Karol Mucha kl. III
III miejsce – Dawid Zwierzchowski kl. III
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział. Wszystkim gratulujemy.


"Kantylena" - Zaśpiewaliśmy z big bandem MUNDANA!

"Kantylena" - Zaśpiewaliśmy z big bandem MUNDANA!

Zaśpiewaliśmy z big bandem MUNDANA!
Mieliśmy wspaniałą okazje zaśpiewać na prawdziwej scenie z fantastycznym zespołem: big -bandem Mundana. Wspólnie z chórem Musica Allegra z MDK w Radomiu zaśpiewaliśmy słynną piosenkę „Lion sleep tonight” z filmu „Król lew” oraz „Ani słowa” z filmu „Herkules”


Klasa I wita wiosnę!

Klasa I wita wiosnę!

21 marca klasa I w barwnym korowodzie, z marzannami w ręku, wyszła na plac obok szkoły witać wiosnę. Najpierw marzanny zostały spalone, przy okrzyku pierwszoklasistów „Marzanno, marzanno – ty zimowa panno, my ciebie żegnamy, a wiosnę witamy”. Następnie dzieci szukały śladów wiosny. Jednym z nich były gorące promienie słoneczne, których nie było gdy klasa wychodziła ze szkoły. Wszystkim zrobiło się radośnie.
Ósmy marca w mydlarni ,,Hihohotam"

Ósmy marca w mydlarni ,,Hihohotam"

Z okazji Święta Dziewczynek klasa 2 gościła w mydlarni. Dzieci robiły tam własne mydełka, same decydowały o kolorach, zapachach, kształtach i o tym co będzie schowane w środku. Pięknie zapakowane, samodzielnie wykonane mydełka były doskonałym prezentem na Dzień Kobiet.


Święto Kobiet w pierwszej klasie

Święto Kobiet w pierwszej klasie

8 marca na dziewczynki w klasie I czekało kilka niespodzianek, które przygotowały w imieniu chłopców Mamy z Trójki Klasowej. Rano chłopcy zaśpiewali koleżankom sto lat, złożyli życzenia i poczęstowali babeczkami ślicznie ozdobionymi kwiatuszkami dla dziewczynek i perełkami dla chłopców (co widać na zdjęciu). Oprócz tego Jaś, Krzyś
i Przemek mieli od siebie dla koleżanek słodkości. Następnie mama z Trójki – p. Katarzyna Kulińska przyniosła różowe i białe balony oraz prezenciki zapakowane w uroczo ozdobione pudełeczka. Z dziewczęcych buź nie schodził uśmiech. Dopełnieniem upominkowym był wyjazd na przedstawienie „Świat Andersena” (15 marca). Natomiast dzieci dla swoich Mam z okazji 8 marca zrobiły papierowe tulipany.


Bezpieczny pierwszoklasista

Bezpieczny pierwszoklasista

By wspierać rodziców pierwszoklasistów i ustrzec ich dzieci przed zagrożeniami czekającymi na nie w szkole czy na drodze powstał program edukacyjny Bezpieczny pierwszoklasista. Najlepiej nauczyć dzieci poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych oraz pokazać, jak samodzielnie unikać zagrożeń – radzą eksperci od bezpieczeństwa. W ramach tej akcji, 07 marca 2018 roku, w naszej szkole, uczniowie klasy I wraz z rodzicami, w obecności wychowawcy klasy oraz dyrekcji szkoły, wzięli udział w spotkaniu Bądź bezpieczny na drodze przygotowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu. Na początku spotkania uczniowie klasy I przedstawili scenkę o ruchu drogowym, do której dekorację przygotowali rodzice. Następnie odbyła się prezentacja filmu Odblaski nocą oraz pogadanka na temat obowiązku noszenia elementów odblaskowych, którą przygotował pracownik WORD pan Tomasz Sotowski. Na koniec wystosowany został apel do rodziców w związku z poruszonym tematem, a dyrektor WORD pan Dariusz Piątek wręczył dzieciom
i rodzicom zestawy odblaskowe.


Konkurs historyczny "Historia w pomnikach zaklęta"

Konkurs historyczny "Historia w pomnikach zaklęta"

W dniu 15.03.2018r w PSP w Makowie odbył się międzyszkolny konkurs historyczny pt: "Historia w pomnikach zaklęta". Konkurs odbywał zawierał dwa etapy. Pierwszy szkolny wygrała uczennica klasy VI Wiktoria Obrzydzińska. Z sukcesem również reprezentowała naszą szkołę w drugim etapie zajmując I miejsce. Opiekunem przygotowującym uczennicę do konkursu była p. Renata Ciosek.


Dzień Babci, Dzień Dziadka...

Dzień Babci, Dzień Dziadka...

   Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły nie tylko dla dzieci z klasy 2, ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Dzieci poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły wyrazić swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Wnuczęta obdarowały  swoich ukochanych gości upominkami przygotowanymi własnoręcznie, a rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Wzruszeń i radości było co niemiara!  


Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci

1 marca obchodzony jest w całej Polsce Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W naszej szkole również przygotowana została uroczystość upamiętniająca ten ważny dla wszystkich rodaków dzień. Podczas apelu uczniowie zostali zapoznani z patriotyczną postawą oraz tragicznymi losami żołnierzy wyklętych w powojennej Polsce. Ich pamięć została uczczona występem szkolnego chóru Kantylena oraz programem artystycznym przygotowanym przez p. E. Nosowską oraz p. A. Szarpak. Ponadto zaprezentowana została pamiątkowa tablica z historycznymi informacjami dotyczącymi postaci żołnierzy wyklętych przygotowana pod kierunkiem p. A. Rejmer.
Po uroczystości delegacja uczniów naszej szkoły złożyła kwiaty oraz zapaliła znicz pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.


Aktualności archiwalne


Aktualności archiwalne


Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy
Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy

kliknij